InvoiceSharing conformeert zich aan uw factuur formaat. Mocht u nog geen formaat beschikbaar hebben en dit gaan ontwikkelen dan vind u bijgaand onze standaard cXML factuur bestand. Dit kunt u gebruiken om te ontwikkelen, dit is een veelgebruikt formaat en zorgt voor een snelle koppeling met InvoiceSharing. 


Tevens vind u hier de cXML handleiding met daarin de documentatie voor de cXML factuur bijgevoegd. In hoofdstuk 12 staat de informatie over de factuur (invoice).