De InvoiceSharing Boekhoud-Robot splitst een factuur van Sligro uit zodat de grill op de factuur als activa (kleine inventaris) geboekt wordt en het restant van de factuur BTW hoog-laag in totalen geboekt.

Dit voorbeeld is ook bij Getwalk (www.getwalk.nl) getoond, waardoor Invoiceharing de "meest innovatieven solution" award heeft kregen voor en door accountants.